Mostue til kamp mot arbeidskvinner

| 27 Comments

Dyrlegekjendis Trude Mostue flagger sine ny-konservative standpunkt i Dagbladets torsdagsmagasin.

Ikke bare er Norge en “skjult kommuniststat”, men kvinner som ikke har tid til å være hjemme når barna er små, bør faktisk la være å få barn(!). Intervjuet er foretatt hjemme hos Mostue i “Bygdøys indrefilet”.

En liten reality-check trengs åpenbart:

For det første; Norske kvinner jobber. Både fordi de vil, og fordi de må. (Som det er med de fleste i denne verden.) Vi fortjener ikke moraliserende pekefingre fra 17-millioners villaer på beste vestkant. Og det er selvsagt – selvsagt – mulig å være en god mor samtidig som man er en yrkesaktiv mor.

For det andre; Far har også et ansvar. Mostue sier at “Vi er kvinner og må gjøre det kvinner skal gjøre. Vi har pupper og skal amme. Den likestillingen i Norge, jeg blir helt dårlig, jeg.”. Hvem bestemmer hva kvinner kan gjøre? Heldigvis ikke Mostue eller andre biologideterminister. Amming kan kombineres med jobb. Og langt fra alle ammer til ungen er mer enn ett år. Mostue synes å tenke at det er noe i puppene (?!) som gjør kvinner til omsorgspersoner. I beg to differ. Pupper er ingen garanti for god omsorg.

For det tredje; 50-tallshusmoren er en velbevart myte i Norge. De aller fleste kvinner har måttet arbeide opp igjennom. Da var det familiemedlemmer eller andre som tok seg av barnet. Nå sikrer vi unger et godt og pedagogisk tilbud i barnehage, som også gir kvinner og menn muligheten til å delta i yrkeslivet.

For det fjerde; “Likestillingen har gått for langt.” Et mantra som går igjen i ymse nettfora. Men hva betyr egentlig det? For meg er likestilling kampen mot diskriminering og kampen for frihet. Det kan jo ikke gå for langt?

Norge trenger fortsatt innsats for likestilling, likelønn og kvinnefrigjøring. In the words of twitrer Morten Hegseth:

Ser Trude Mostue blir “helt dårlig” av likestillingen i Norge. Jeg blir helt dårlig av folk som sier sånt, jeg.

Oppdatering 21/10: Dagbladet har lagt ut intervjuet med Mostue på nett, og VG nett har laget en sak med reaksjoner.

 • Vibeke

  Fett. Gina får sagt det!

 • https://www.facebook.com/home.php#!/ Rolbert

  Jeg blir helt dårlig av å høre reaksjonære kvinnemennsker som ikke kan innse at menn også kan være gode omsorgspesoner, selv om de ikke har så store pupper. Ett barn også har bruk for menn som omsorgspersoner, det bør en hver nogenlunde godt opplyst person i vår del av verden vite idag. Tilsynelatende så fortoner tilværelsen hos de bedre økonomiske stillede fjernt fra realitene ellers i samfunnet.

 • Tc

  det er vel stort sett snakk om å måtte jobbe for å få ting til å gå rundt, i motsettning til å ville jobbe! det er ikke alle som heter trude mostue, og har skodd seg på vetrinær utdannelsen, og ett par heldige ekteskap!!!

 • Almarea

  Hvis det er noen trøst så tror jeg at Mostue og co er den siste generasjonen som ser på barneoppdragelse som kvinnens jobb. Nå er vi jenter i flertall på høyere utdanning, de fleste er svært opptatt av å få seg en jobb de trives i, og flere og flere er for større pappaperm-kvote. Også gutta!

 • Grethe Sofie

  Kunne godt tenkt meg en filippinsk au pair de seks mnd jeg hadde perm. Da hadde jeg vel fått tid til å dekorere millionleiligheten på beste østkant og manikyrtimer, mye omsorg i et vakkert hjem og et velpleid ytre. Men jeg har faktisk ikke samvittighet til å be en mor dra så langt fra sine egne barn for å passe på mitt…..

 • Jette Lunemann H

  Takk for dine kloke ord.

 • http://twitter.com/lesernesvg Lesernes VG

  Bra blogg, Gina!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

 • http://pulse.yahoo.com/_EU36GIOMWRXFYAADLHJQ3JUWXU Jens Pettersen

  Morsomt dette med hets og hat. Mennesket Gina Barstad blir dårlig av mennesket Trude Mostuen? Hun blir rett og slett kvalm av henne? Så kvalm at slike utsagn kopieres og reproduseres?

  Det ser ut til at å hate og å hetse er ting venstresidens soldater skriver inn i en ramme der det at de gjør det ikke bærer med seg konnotasjoner som speiler mot dem selv. Morsomt det. Talestol for sin hets får de av soldater i media som ellers er veldig negative til slikt.

  Ellers er det ingen kilde oppgitt til at 50-tallshusmoren var en myte. Om både menn og kvinner jobbet fulltid, hvem tok seg av barna? Pensjonister tror jeg det var færre av enn i dag, og barn langt flere.

  • palakon

   det stinker lang vei av bruken av ordet venstresidens soldater etter 22 juli

   • http://pulse.yahoo.com/_EU36GIOMWRXFYAADLHJQ3JUWXU Jens Pettersen

    Jeg føler ikke noe ansvar i forhold til å bruke mindre beskrivende begreper. Det var ingen fra venstresiden som brydde seg en millimeter når en Sverigedemokrat ble forsøkt drept med knivstikking på bakgrunn av deres retorikk – tvert imot ble det sagt at dette “var noe de måtte regne med”. Pluss ulike angrep med jernstang og diverse. Men jeg lover å sette et godt eksempel og holde meg til en standard hvor jeg ikke kommer med presis disse ordene overfor AUF.

  • Anonymous

   Dette er ikke hets, det er debatt. Du har ikke selv tenkt på konnotasjonene av begrepet “venstresidens soldater”?

   Forøvrig mulig at jeg uttalte meg uklart om femtitallet. Mitt poeng er at femtitallet er en parentes i historien. Kvinner flest har alltid jobbet, før og etterpå. Om det er på gård eller fabrikk eller butikk, osv. Men femti-tallet løftes ofte opp som noe “opprinnelig”. Hvis du vil fordype deg kan du jo lese her for eksempel: http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=24387

   • http://pulse.yahoo.com/_EU36GIOMWRXFYAADLHJQ3JUWXU Jens Pettersen

    Jo, om du sier at du blir dårlig av et navngitt menneske så er dette en form for hets. Tenkte bare jeg vil peke på det når folk til venstre bruker gruppebasert hets integrert i sin debatt, fordi de liksom ofte er glade i å male maleriet at hets er noe andre kommer med.

    Her satte du barnehager i kontekst ved å fremstille det som om barn alltid har blitt tatt vare på av tredjeparter. Dermed at den eneste endringen verdt å nevne fra historisk status i forhold til kontakt mellom barn og mor er at istedet for ulike tilfeldige tredjeparter blir nå barn tatt vare på av “faglærte”.

    Jeg tror dette bildet du maler er galt. Jeg tror at historisk har kvinner jobbet på ulike vis med en rekke arbeidsoppgaver som er kategorisert inn under ‘husmor’, og/eller ‘gårdsdrift’, men når de har gjort det har de som oftest hatt barna i umiddelbar nærhet. For eksempel at det er den eldste som bærer rundt på den yngste, ja, men at mor aldri var mer enn noen minutter unna.

    Om mitt bilde stemmer er det en klar og nevneverdig forskjell fra ditt bilde og dagens barnehager, hvor foreldre er flere timer unna.

    Etter hva jeg ser støtter linken du kom med opp under mitt syn – at hvis f.eks. “familiebedriften” er skomaker, kvinnen hjelper til, og dette antageligvis blir utført i nær kontakt med hjemmet, vil kvinnen da jobbe med barnet ved sin side. Dette er materielt forskjellig fra barnehagepraksis.

 • Mari Dyvik

  Hvordan er det mulig med FOR MYE likestilling? Jeg mener, rent logisk. Det jo ikke; enten er man likestilt, eller så er man det ikke. De to parter – her de to kjønn – kan ikke være mer eller mindre likestilte. Noe sånt må jo medføre at ett av kjønnene har for mange fordeler, og da er de to ikke likestilte. Seriøst; FOR likestilt?! Trude Mostue har vel lånt litt Animal Farm-logikk; Alle er like, men noen er mer like enn andre = Alle er likestilt, men noen er mer likestilt enn andre.

  George Orwell humrer i graven, Trude.

  Elsker at hun reduserer kvinner til to pupper og en avlsmaskin. Nice one.

  • Anonymous

   Når man kvoterer kvinner inn i øst og vest, gir kvinner kjønnspoeng i bøtter og spann, gir kvinner lønnstillegg på bakgrunn av kjønn – da har likestillingen gått for langt.

   Da snakker vi om at noen er mer likestilt enn andre.

   Orwell humrer i graven, Mari.

   • Mari Dyvik

    Hvis du mener kvinner har fordeler menn ikke har, da sier du jo selv at de ikke er likestilte. Som jeg sa; likestilling er hvis to parter har helt lik stilling. Hvis du og Trude mener kvinner har fått urettmessige fordeler, så si det da. Da snakker vi i så fall om MENNS likestilling. u c?

    • Anonymous

     Jeg “mener” ikke at kvinner har fordeler menn ikke har, det er et faktum.

     Og alle disse særfordelene er innført under påskudd av “likestilling”. Slik sett kan man si at likestillingen er gått for langt.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Hvor får kvinner lønnspoeng fordi de er kvinner? Kvinner har i snitt mindre timelønn enn menn (omlag 15% mindre) og mindre inntekt enn menn (omlag 30% mindre). Hvordan dette er å forfordeler kvinner stiller jeg meg temmelig uforstående til. Menn er også i flertall i omtrent samtlige folkevalgte forsamlinger i landet. (Og i verden. Kun Rwanda har kvinneflertall.)

      Kjønnspoeng får forsåvidt menn også. (F.eks. ved Vetrinærstudiet.)

     • Anonymous

      Staten har bestemt at kvinner skal få lønnstillegg på bakgrunn av at de er kvinner, også kalt “likelønn” på røverspråk. Likelønn betyr selvsagt i virkeligheten at man får LIK LØNN FOR LIKT ARBEID. Og det har vi hatt i mange år allerede.

      At menn er i flertall i folkevalgte forsamlinger kalles “demokrati”. For det er slik at folk stemmer på dem de synes er best skikket.

      Hvor mange studier er det menn får kjønnspoeng på i forhold til kvinner? Svar på det så får vi en god latter.

     • http://norskgoy.wordpress.com/ norskgoy

      “Kjønnspoeng får forsåvidt menn også. (F.eks. ved Vetrinærstudiet.) ”

      Det er ganske så ironisk, fordi det er faktisk det eneste studiet også der menn får kjønnspoeng.

     • Mjau

      Gina du bruker ordet “forfordele” feil her, det betyr det stikk motsatte av det du mener å uttrykke.

      Uansett

      Kvinner har pr i dag f.eks lavere lønn i gjennomsnitt enn menn, men om man ser på yngre mennesker med like kvalifikasjoner er forskjellene mikroskopiske.

      Er det ingen som bryr seg om den største kjønnsdiskrimineringen som foregår i all åpenhet i Norge i 2011? Verneplikten? Denne nevnes stort sett aldri i likestillingsdebatter, men får store konsekvenser for dem som tvinges inn (som utelukkende er menn).

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Når nyutdannede begynner i jobb ligger de ca likt. (Men da ser du bort i fra lønnsforskjellene mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker, der lønnsforskjellene er store mens utdanningsnivået er likt.) Men det er når vi får barn at mennene trekker fra.

      Anbefaler deg å sjekke ut Likelønnskommisjonens rapport. Det er det beste og mest solide vi har på lønn og kjønn: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2008/nou-2008-6.html

     • andreasmeyer

      Ordet forfordele er i den interessante situasjonen at det brukes omtrent like mye i sine to betydninger. Det er en smule problematisk at de to betydningene er diametralt motsatte. Jeg vil gi en generell anbefaling om å slutte å bruke ordet overhode da det er garantert å bli missforstått hvis man prater til flere enn tre personer.

 • Anonymous

  Hvem er det som moraliserer her, du eller Mostue?

 • Mari Dyvik

  “Vi har pupper og skal amme”. Hah, greit; kvinner kan få jobbe – til og med som noe annet enn vetrinær – men bare de kvinnene som ikke har pupper og som ved å jobbe ikke samtidig forspiller muligheten til å amme. Jeg tror Trude egentlig mener å få brystkreftrammede kvinner fram i arbeidslivet, jeg.

 • Monica Deildok

  Det er selvsagt fullstendig uinteressant hva Mostue mener om likestilling, så lenge hennes utsagn kunn er “føleri” uten henvisning til hverken fakta eller argumenter, forblir det et bidrag i en i seg selv viktig debatt som dessverre hverken bringer den videre eller bidrar til opplysning eller nyansering på noen som helst slags måte. Skulle ønske journalister oftere ga ordet til folk som kunne gi en ny vinkling eller referere fakta og argumente utifra det, istedet for til kjendiser som uttaler seg om hva som helst med den samme øredøvende kunnskapsløsheten!

  • http://norskgoy.wordpress.com/ norskgoy

   Og jeg leser med stor interesse alt du kommer med faktabasert kunnskap, og ikke minst henvisningene.

 • sven kåre helland

  jeg er enig, det bør bli likestilling, men problemet kommer når kvinnen får makt, da blir hun ogsen ett råvdyr, lik sin mannlige figur i hverdagen, da misbruker kvinnen likestillingen igjen på samme måte, som like stillingen blir misbrukt av mannen.

  alt er ett idiotiskt foretak, for det hele er ett misbruk, enten det kommer fra mannen eller kvinnen. kvinnen er ikke ett hakk bedre til å styre like stillingen’s forhold, eller det som dei kaller for: hva som skal være like stilling eller ikke er like stilling.

  alle skal kun gjøre sin plikt ut i fra sin situasjonen og forholdet som man er i, og befinner seg i, ut i fra skapelsen sitt forhold og fast satt mønster, der mannen er mann og kvinnen er kvinne i ett etablert ballanser og harmoniskt like værdigt forhold, til fordel for samfunnet.

  man skal bruke sine evner, til det beste for samfunnets helhet, og ikke til ett idiotiskt og egoistiskt nivå av selviskhet, som hver enkelte av oss har inne i oss, der vi skal tjene mest muligt på dei evnene vi har, som vi er skapt med, i vår mulighets forhold, inn i samfunnet vårt, der vi kun utnytte samfunnet for det som samfunnet er vært å utnytte det for, til våre’s fordel, ut i fra det som vi er opp tatt av, og mener noe om, der man kverulerer om hva som er hva og om hva som ikke har noen betydning, der det til slutt har ingen ting med like stilling å gjør, for det hele er kun ett nivå av u vitenhet i kverulering og makt misbruk mot hverandre, der jeg skal tjene på det, og samfunnet taper på det, men der du og jeg er samfunnet.

  i utgangs punktet så er mennesket ikke utviklet nok, til å være i ett ballansert forhold, for det er det som er like stilling.

  tankene og følelsene hoss mennesket er i u ballanse, slik som ett dyr er i u ballanse. menneske dyret er alfor ustabilt og det hele blir kun ett idiotiskt kverulerings tiltak mot hverandre, om hva som er hva og hvem som skal ha rett til å bestemme, hva som er og ikke er meningen med like stilling.

  Det hele viser ett ufateligt lavt nivå av mennesket realitet’s nivå av forståelse’s nivå, om hvilket nivå vi mennesker befinner oss på, ut i fra ett forstandigt nivå til hverandre.

  studer kapitalismen, sosialismen og verden der ute, så ser du hvilket nivå vi mennesker eksisterer på.

  begynn først med deg selv og kom så ut av drømmenes verden, og sørg for at ditt eget nivå av tanker og følelser er i harmoni og i like vekt til alt liv her på jorden, der andre ogsen har ett liv i tanker og følelsene’s problemer, så er der enn minde av dei der ute, som er i u ballansert forhold til like stilling’s problematikken, for alt handler om ett ballansert forhold til hverandres følelser og tankenes verden.

  når mennesket sitt forståelse nivå varierer fra ett psykiskt utviklingshemmet menneske sitt livs mønster i tanke og følese forhold, om hva som er rett og ikke er rett, og om hva som skjer og ikke skjer rundt ham, opp til det mest smarteste menneske sitt kverulerende forhold, der han skal være tjent med det som skjer og ikke skjer der ute, og der du og jeg er enn plass i midten mellom disse to ytre punktene, så begynner enn å ser problemet.

  hvordan kan det bli harmoni, ballanse eller likstilling mellom disse to ytre punktene.

  du er ett av punktene og din mann er ett andre punkt i midten.

  men, du og mannen din representerer dei to ytre punktene i deres uforstandige forhold til hver andre.

  der vil altid være uballanse mellom disse to yter punktene, sitt kverulerende forståelse forhold.

  man må begynne å bli hjelpsom, opmerksom og forstandige til hverandre’s sitt livs situasjon, for, ett hvert mennesket er født inn i ett livs mønster som man selv ikke har valgt, men som man kun har ett forhold til, ut i fra sitt med brakte evne forhold. alle kan lære noe ut av hverandres sitt liv’s mønster, her på jorden, og da er det ikke snakk om kverulerende like stilling for at jeg skal tjene på alt som skjer og ikke skjer her på jorden’s sitt mulighets forhold

  dei som forstår noe mere, må hjelpe dei som ikke forstå til å være forstandige, ut i fra ett samfuns behov, der alle er like værdige, fordi hver enkelte av oss trenger å lære noe av livet og om hverandre, enten man er psykisk utviklings hemmet eller den smartest her på jorden, så må man leve i ett harmoniskt forhold med hverandre.

  dette er likestilling, det handler ingen ting om at man er, mann eller kvinne, men der man gjør sin plikt i samfunnet, der alle er opmerksom og forstandige mot hverandre.

  det er langt fram til mennesket’s nivå av forståelse forhold til hverandre, for vi lever i ett kapitalistisk og sosialistisk konflik forhold, som har ingen ting med like stillig, ballanse eller harmoni med hverandre å gjør.

  disse to yter punktene har mennesket ett slave forhold til, og sprer så videre sitt uforstandige u vitenhet’s forhold videre fra.

  mennesket tar parti til ett av disse to yter punktene sitt stå sted, av forståelse, med å være politisk intresert, og konfilktene forsetter, i konflikten’s sitt forhold til hverandres u forståelse forhold til hverandre, om hvor for du mere det og det og hvorfor du ikke mere det samme som jeg.