Radio mot landminer

| 0 comments

20111022-122216.jpg

Jeg og Torbjørn Røe Isaksen var i morges på P3-aksjonen og skravlet litt om landminer, klasebomber og andre ting. I anledning årets TV-aksjon har P3 satt opp et glass ut på Youngstorget og sender nå 72 timer sammenhengende.

Den organiserte kampen mot landminer startet på begynnelsen av 1990-tallet i USA. Veteraner fra Vietnam og frivillige organisasjoner gikk sammen, og kampanjen spredte seg til Europa. Norske myndigheter godtok begrensninger i produksjon og bruk, men ingen tiltak som kunne få konsekvenser for det norske forsvaret. Et forbud var helt uaktuelt.

Norsk Folkehjelp var sekretariat for den norske kampanjen, og antallet underskrifter for forbud vokste. Etter massivt press fra folkelig mobilisering, organisasjonene, LO og småpartiene på Stortinget, snudde regjeringen. I 1997 fikk Jody Williams og Den internasjonale kampanjen mot landminer Nobels fredspris, og konvensjonen om forbud mot landminer ble lagt fram i Oslo samme år.

Kombinasjonen av press fra sivilsamfunnet, og politisk vilje og mot førte til et forbud mot landminer og klasevåpen. Begge standpunktene skapte betydelig motstand i NATO, og er eksempler på avgjørende og viktige endringer av internasjonal politikk. Norge har mulighet til å ta en ny lederrolle i de pågående forhandlingene om konvensjon mot håndvåpen, og i arbeidet for et strengere regelverk for norsk og internasjonal våpeneksport.

Men nedrustning skjer ikke først og fremst fordi regjeringer, partier eller eksperter tar eget initiativ. Olof Palme, den svenske statsministeren som hele sitt liv jobbet for atomnedrustning, sa en gang: ”Nedrustning kan bare skje gjennom at mennesker i mange land uttrykker sin mening.” Forbudet mot landminer og klasevåpen er kjempet fram av en folkelig bevegelse over hele verden. Kampen for nedrustning og mot atomvåpen kan bare vinnes gjennom at mange mennesker sier sin mening, høyt og tydelig, slik at verdens ledere tvinges til å lytte.

Du kan bidra, på flere måter. Ved å være bøssebærer, putte penger på bøssene eller ved å ønske deg en låt hos P3-aksjonen. Send sms P3A med låtønske til 1987. Jeg anbefaler også alle medlemskap i Norsk Folkehjelp.

Helt til sist, et blinkskudd av programleder Ken Wasenius-Nilsen:

20111022-121650.jpg