Seksuell trakassering i Forsvaret

| 23 Comments

Leser på VG-Nett om en kvinnelig soldat som ble beordret til å bade naken sammen med 30 mannlige soldater, mens fire befaler så på. Noe hun selv opplevde som så krenkende at hun meldte saken til politiet. (Som – suprise – henla saken.)

Mens politikerne holder lange taler og vedtar ambisiøse planer om hvordan man skal øke kvinneandelen i Forsvaret, opplevde denne kvinnelige soldaten regelrett seksuell trakassering. Det er sterkt å lese hvordan hun beskriver det: “- Jeg gråt og følte meg uvel. Jeg følte meg rett og slett misbrukt.”

Jeg blir ikke betrygget av svaret Forsvaret gir VG, som hevder dette er en personalsak og legger til: – “Men det er uheldig at det oppleves krenkende for enkeltpersoner”. Ikke uheldig/beklagelig/uriktig at det skjedde, men uheldig hvordan enkeltepersoner OPPLEVDE øvelsen.

Mine spørsmål som melder seg er; Er dette vanlig praksis eller et enkelttillfelle? Det må uansett opphøre nå.

 • http://twitter.com/bangamidt Rune Midtgård

  Er helt enig i at det var et overgrep, hun skulle selvsagt ikke vært nødt til å kle seg naken foran gutter, og vice versa. Men er det egentlig et seksuelt overgrep? Er alt som har med nakenhet å gjøre seksuelt? Hadde befalet et seksuelt motiv, ja da er det også et seksuelt overgrep. Befalet var sikkert overivrig, men kan vi vite at han var seksuelt motivert? Overgrep – ja, seksuelt overgrep -?

  • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

   Den beste definisjonen på seksuell trakassering er “uønsket oppmerksomhet mot kjønn, kropp og seksualitet”. Så jeg vil mene at dette er langt innenfor det.

   • http://www.facebook.com/people/Demos-Demoso/630016931 Demos Demoso

    For et nek du er. Det var nettopp IKKE oppmersomhet mot kjønn, kropp og seksualitet i det hele tatt. Det var bare en likebehandling for et ikkekroppslig formål(krysse vann). Det var jenta som da kortsluttet og fullstendig uberettiget tilla befalet hensikter de ikke hadde. Hun falt dem i ryggen på nedrigste måte. Befalets oppgave hadde selvsagt vært å slå ned på enhver soldat som ville gjøre noe kjønnslig ut av dette, og det må man anta at de ville ha gjort!

    • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

     Kaller du folk for nek til vanlig også? Må innrømme at det er vanskelig å deg seriøst på det du sier om seksuell trakassering når du åpner med en fornærmelse. Forøvrig er det ikke opp til deg eller meg eller andre å definere hva hun ble utsatt for, det er hennes privelegium. Jeg er forøvrig ikke den eneste som har reagert. Ser at forsvarssjefen og andre har varslet opprydning, og det tar jeg som en bekreftelse på at dette ikke er vanlig praksis.

     • Anonymous

      Vel.

      Nek kalles nek – på samme vis som spader kalles spader.

      At forsvarssjefen reagerte, er kun et trist tegn i tiden der den feminiserte agenda har infisert selv “forsvaret”.

      En soldat skal ikke bry seg om vedkommende er naken eller ikke. Soldaten skal gjøre jobben sin og fokusere på sine oppgaver.

      Tuppa som falt sitt befal i ryggen, var og er åpenbart ikke et særlig heldig soldatemne. Min sympati går til befalet som henges ut og får refs de ikke burde fått.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Du har åpenbart ikke mange gode argumenter når din eneste strategi er å fornærme dem du er uenige med. Hvis du vil ha en diskusjon må du jekke opp saklighetsnivået.

      Jeg synes hun var tøff! Det krever mot og stå frem slik. Det er ingen grunn til at hun ikke skulle bruke undertøy. Det har ingenting med “feminisering” å gjøre, men handler om respekt. Forsvaret skal ikke være en gutteklubb, men en plass der også kvinner har krav på respekt og muligheter.

     • Anonymous

      Din nek-status, trass i at du utrolig nok har fått en plass på Tinget (!!), er udiskutabel. Deal with it.

      Dette skal være Forsvaret med stor F.

      Da skal ikke en soldat, endog av det kjønnet som skal underordne seg, få den minste frihet til å dolke sine offiserer i ryggen pga undertøy. Enten er hun med på leken, eller så får hun trekke seg dersom hun ikke tåler steken. Og.. det siste gjorde hun… etter at hun på sedvanlig kvinne- og venstresidevis, sladret.

      Ynkelig skapning.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Hun er langt tøffere enn deg. Hun stod jo frem med fullt navn. Finnes det noe mer ynkelig enn noen som sjikanerer kvinner anonymt på nettet?

     • Anonymous

      Hun opererer innenfor det rådende PK-regimets dekonstruerende ønsker. Det kreves ikke spesielt stort mot til slike ynkelig 5-kolonist aktivitet.

      Jeg benytter meg av min fulle rett til å debattere under hvilket psevdonym jeg ønsker i og med regjeringens islamistpartier, SV (ditt parti) og AP, slipper inn såpass mange av det slaget at man, med min etniske bakgrunn, ikke tar en eneste risiko.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Hoi! Pirke litt i kvinnehatet så kommer islamofobien frem.

     • Anonymous

      Islamofobi?

      På samme måte som vi er kritiske til nasjonalsosialistiske ideologien som poppet frem fra venstre på 20-tallet, så er vi og skal vi være kritiske til en ideologi som omfavnet nasjonalsosialismen på 30-tallet.

      Kjenn din historie, kvinne.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Måten du omtaler kvinner på (som “kjønnet som må underordne seg”, “nek” “ynkelig vesen” osv.) tyder på at du er likere de du sier du er mot, enn du aner!

     • Anonymous

      Den naturlige orden skal etterfølges.

      Det er ironisk nok frislippet av kvinner som har fyret opp under venstresidens antisemittiske tilbedelse av islamistenes tropper fra sør.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Og den naturlige orden er at menn som ikke en gang tør å stå for meningene sine med fullt navn skal styre? I dine egne ord: ynkelig.

     • Anonymous

      Du er en jentunge som tydeligvis ikke respekterer ytringsfriheten og fokuserer på sekundæriteter.

      Stortinget er nedgradert til en tåpelig venstrevridd hønsegård av kvinner og barn.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Hvis du er for ytringsfrihet må du tåle å bli motsagt på tøvet ditt.

     • Anonymous

      Venstresidens hønsehjerner skal ikke rope høyest om ytringsfrihet i deres onde kunnskapsløse streben etter å detaljstyre enhver borgers liv, levnet og tankesett.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Friskt å anklage andre for detaljstyring når du selv tar til orde for at halvparten av befolkningen må underordne seg deg.

     • Anonymous

      Kvinner bør underordne seg i full lydighet slik at vi slipper følerisk innblanding i viktige beslutninger som skal tas.

      Dette er dog kun et synspunkt som ikke skal, må eller bør, lovfestes eller påtvinges fra offentlig hold.

      Dette i motsetning til det sosialistiske regimet som daglig voldtar samfunnet vårt ved å tvinge seg inn i den enkelte borgers liv og tankesett.

 • http://norskgoy.wordpress.com/ norskgoy

  En pupp, ett liv man skal lære å ta. Huff, moralen er altså som følger; se en pupp er farlig. Lær å drepe. Helt greit.

 • Anonymous

  Hehe. Måtte bare innom for å se hva du hadde skrevet om denne saken her, og du skal sannelig ha for ikke å gi deg, selv når det utarter til rene usakligheter.

  Er helt enig med deg i denne saken, Gina, og håper jeg dermed kan dempe din mannsforakt noe. Det er naturligvis bortenfor enhver militærfaglig relevans å måtte være naken foran det motsatte kjønn, eller samme kjønn, for den saks skyld. Vilje eller evne til å opptre slik påvirker på ingen måte stridsevnen.

  Hvis en slik opptreden var nødvendig i strid ville det for det første være et brudd på både Genevekonvensjonen, norsk straffelov og Menneskerettighetene. For det andre ville det ikke være noe man hadde behøvd å “øve” på.

  En åpenbar tillits- og integritetskrenkelse overfor denne personen, som bør få konsekvenser for befalet. Men igjen er det en grov avsporing å gjøre dette til et kjønnsspørsmål.

  Det er all grunn til å tro at tusenvis av soldater, og da primært gutter, har måttet ydmyke seg på denne måten oppigjennom årene, og det er aldeles ingenting som skulle tilsi at alle disse opplever det som greit.

  Selve praksisen med påtvunget nakenhet bør tas opp til debatt, ikke bare kvinners sådanne.

  • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

   Øh. Takker for komplimentet. Men hvorfor i alle dager mener du at jeg har utvist mannsforakt?

   • Anonymous

    Det var mer eller mindre et sleivspark på grunnlag av det du skriver på andre poster her inne. Jeg har kommentert fyldigere på ditt innlegg om samboerlov, og jeg mener gjennomgående at den kjønnsvinklingen du har på disse tingene er et uttrykk for mannsforakt.

    Dette fordi det later til å være av mindre, eller snarere ingen betydning for deg om samboere eller andre rammes av urettferdighet, hvis de skulle være menn.

    Du trekker opp et virkelighetsbilde hvor feminine proiriteringer og behov skal møtes med forståelse på bekostning av maskuline prioriteringer og behov.

    Etter mitt syn taler alt empirisk og rasjonelt for at menn både ønsker og evner å konkurrere om makt og penger i større grad enn kvinner, men fruktene av dette skal altså etter ditt syn tas fra dem fordi du anser det urettferdig at kvinner som hverken ønsker eller evner å konkurrere like hardt for å oppnå dette, ikke får tilsvarende resultater som menn.

    Det kan være betimelig å minne om at menn fra et sosiologisk perspektiv fremdeles vurderes i langt større grad på grunnlag av sin konkurranseevne og medfølgende status, ikke minst av kvinner selv, og at menn også betaler en høy pris for dette i form av tidligere død, større utsatthet for livstilssykdommer, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske problemer enn kvinner gjør.

    Altså er det en forglemmelse av relativt grovt format når kvinner fremstilles som taperne av behov for beskyttelse i det regnestykket.

    I praksis ville forslaget ditt til samboerlov slik jeg forstår det lempet det juridiske og økonomiske ansvaret over på primært menn, og medført at primært kvinner i stort monn ble vurdert som juridisk ansvarsløse for sin egen økonomi.

    Dette er, som jeg har forklart i min post om samboerloven, en grov forrykkelse av grunnleggende menneskerettslige selvråderettsregler, og noe du ser deg i stand til å forsvare så lenge det rammer menn. Altså mannsforakt.