Kvinnefiendtlige KrF

| 38 Comments

Noen synes kanskje det er i overkant malplassert å åpne år totusenogtolv med et krav om totalforbud mot abort. Det synes ikke leder i Hordaland KrFU, Emil André Erstad, som provoserer de fleste når han sier at voldtatte ikke bør få kunne velge abort. (Les om det her og her.)

Provoserende er det, men ikke overraskende. Mange later til å tro at Erstad er en ung løs kanon på KrF-dekket. Men i skrivende stund har KrF inne et grunnlovsforslag (ja, et grunnlovsforslag!) om å totalforby abort i Norge. Heldigvis kommer det neppe til å få stemmer fra andre enn KrF i Stortinget.

Åh, og om du lurte. Abortforbud er dumt fordi det A) Tar livet av kvinner, B) ikke senker aborttallene anyways, og C) fordi det fratar kvinner retten til å bestemme over egen kropp.

Her kan du lese litt om våre formødres kamp for selvbestemt abort i Norge. En særskilt oppfordring til å trykke på lenken går til KrFs stortingsgruppe.

 • Anonymous

  javel. men de som ufarliggjør abort er minst like kvinnefiendtlige. Abort er tydelig like mye “mannssak” som kvinnesak. Tusenvis av menn hvert år som puster lettet ut. PHU der slapp jeg det barnebidraget i 18 år +, ja.

  Hvor mange kvinner får vel ikke beskjeden av sin “kjæreste”, familien hans eller egen familie om å komme seg til sykehuset så fort som mulig? Her er det ingen støtte å få. Og jo lavere inntekt , jo større er sjansen for at hun tar abort. Dette burde vel interessere statsfeministene i SV (og andre parti)?

  En ung mor i dag som får barn når kroppen sier hun burde få barn, blir jo nesten sett ned på som taper, mens dette før abortloven var helt normalt.

  Kanskje litt kjekt å ha foreldre noen år også? eller hva sier dere, alle gravide 35-40 åringer? Eller grøss, alle 50-60-70 år gamle småbarnsfedre…….

  • Anonymous

   Vi vet ikke hvor mange kvinner som blir presset til å ta abort. Men er dette et gyldig argument for å forby selvbestemt abort? Unge kvinner som er ufrivillig blitt gravide, men som vil beholde barnet har selvfølgelig all rett til det. Barnefaren har plikt til å forsørge barnet. Truer han barnemoren på noen måte så er jo dette straffbart i henhold til gjeldene straffelov.

   Det er uheldig at unge mødre som egentlig etter biologien er i den rette “fødealderen” blir sett ned på. At alderen på førstegangsfødende har økt kommer dels av reglene man har for å oppnå fødselspermisjonspenger og dels kultur. Reglene burde i det minste endres slik at også faren kan opptjene rettigheter til fødselspermisjonspenger på egenhånd. Det burde også legges bedre tilrette for at kvinner kan få barn i løpet av studiene.

   Når det gjelder kulturen med å se ned på unge mødre så ber jeg alle om å starte med seg selv. Gi dem komplimenter i stedet for onde blikk.

 • http://twitter.com/PSSBOE Per Sigmund S. Bøe

  Skuffelsen er total over SV. En kunne vente seg slik fra FrP, men SV? Hvordan i all verden får de seg til å mene at det er kvinnen som er den svakeste part i en abortsak. Den svakeste parten er selvsagt barnet som legges på hoggestabben. Det engelske ordet “infans” kommer fra latin, og betyr “en som ikke kan snakke” (http://en.wiktionary.org/wiki/infans), og videre, kan vi kanskje legge til, “en som ikke kan snakke FOR SEG.” Jeg gjør som på twitter: #Trang- og sneversynthet.

  • Anonymous

   Det er bare én part i avgjørelsen om å ta abort, den vordende mor. Fosteret er ikke et selvstendig individ og har følgelig ingen bestemmelsesrett. Et foster er ikke et barn.

   • Anonymous

    Et 12 uker gammmelt foster er et menneske. Senaborter blir utført så sent som 18.uke? Kanskje til og med senere. I Sverige har de selvbestemt abort til 18.uke. Det fins mennesker som er ekstremt prematurt født rundt 20. uke, som lever og vokser opp. Noe å tenke på……

    Medisinsk personell som skal utføre senaborter i Norge har ikke en gang lov til å gi fosteret giftsprøyte. Senaborter er fødsler som settes i gang, og det kan ta opp til 30 minutter før barnet dør.

    Men ok, det var litt på siden av voldtektsproblematikken. Jeg tror ikke det er mulig å endre abortloven. Men kanskje det er mulig å endre holdninger og kunnskap om abort? Og kanskje vi kan “slappe av litt” når folk blir “smelt på tjukken” ufrivillig. Dette er ikke verdens undergang (snakker IKKE om voldtekt nå).

    • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

     Den medisinske grensen for abort i Norge er 18 uker. Det er det legene som har satt.

     Ellers er det selvsagt et mål å unngå uønskede svangerskap, og en kunne kanskje tro at KrF med sin abortmotstand var tilhengere av tilgjengelig prevensjon og nødprevensjon. Men det er de ikke…

     • SKS

      Tror nok at KrF er mer positivt innstilt til prevensjon enn som så. KrF ville visst “strø om seg med prevensjon”.

      http://www.vl.no/samfunn/krf-vil-stro-om-seg-med-prevensjon/

     • Anonymous

      åja, hvos legene har satt den grensen, da er det vel greit, da…. selv om det tar 30 min å dø på benken? til og med uten giftsprøyte (som er tillatt i Nederland forøvrig). Eller selv om legene i naborommet jobber livet av seg for å redde barn født i 18 elelr 20 uke?

    • Anonymous

     Her tar du feil. Et foster er ikke et menneske. Et foster er et potensielt menneske. Dette er spesielt tydelig i starten av svangerskapet når det bare er en klump. Gradvis utvikler det seg til å bli noe som ligner på et menneske. Men det bare ligner på et menneske. Det ER ikke et menneske.

     Så lenge det befinner seg i livmoren er det ikke et individ med egne rettigheter. Det kan f.eks. ikke adopteres bort, moren kan heller ikke la noen andre passe på det. Fosteret er en del av hennes kropp, følgelig har hun full bestemmelsesrett over fosteret.

     Lovgivningen i Norge er ikke bestandig logisk og er intet argument verken for eller mot abort.

     Senaborter er ekkelt, det er ikke å komme bort fra. Vi kan ikke forby ting bare fordi de er ekle.

     Å gå gjennom en abort er traumatisk og jeg anbefaler ingen å gjøre det. Jeg er en mann og har følgelig bare annenhåndserfaring med dette. NRK hadde en god radiodokumentar om dette en tid tilbake.

     Nå gjelder denne konkrete diskusjonen abort ved voldtekt. Der burde vel saken være grei. Etter en voldtekt vil det f.eks. være mulig å ta en angrepille. Jeg har hørt abortmotstandere som faktisk aksepterer angrepillen fordi man vet ikke om en unnfangelse har skjedd.

     • Anonymous

      det er klart at et 18 uker gammelt foster er et menneske. Det fins mennesker som lever opp og har blitt reddet etter å blitt så ekstremt prematurt FØDT. For det er alltid fødsler vi snakker om i 18. uke. Det er ingen utskrapning.

      Men det er nok en behagelig skylapp for de fleste menn, dette. Det er ikke et menneske……PHU takk & pris der slapp jeg dette. Du kan spørre enhver gravid kvinne i 18 uke (5. måned!!!!) om hun bærer på et menneske eller ikke.

      I Sverige har de selvbestemt abort til 18. uke. I Norge er grensen 12. uke. Se på et bilde av et foster i 12. uke og fortell meg at dette ikke er et menneske.

   • http://twitter.com/PSSBOE Per Sigmund S. Bøe

    Det er ingen vits i å diskutere dette hvis dere mener ufødte barn ikke er mennesker. Da bruker vi tid og spalteplass på ingen ting. Hva legger du i “selvstendig individ”?

    Før i tiden, i det gamle Rom f.eks, hadde de i hvert fall baller nok til å ta konsekvensen av det de selv mente: de satte fødte barn, som jo heller ikke er særlig selvstendige individer i og med at de var prisgitt foreldrenes beskyttelse. I vårt samfunn ville sannsynligvis 8-åringer også dødd uten foreldre. Så derfor kunne vi gjerne drepe dem også?

    Tygg en gang til på det du faktisk står der og mener og ikke gulp opp igjen åndselitens ferdigtygde mantra.

    • Anonymous

     Et ufødt barn er ikke et menneske, men et potensielt menneske. OK det er et menneske i biologisk forstand. Et foster er av arten menneske i og med at det har DNAet til arten homo sapiens, men det er ikke et moralsk menneske og har dermed ikke menneskeverd og ikke rettigheter. Det er en del av kvinnens kropp og kvinnen har suveren rett til å bestemme om hun skal ta abort eller ikke. Med selvstendig individ så mener jeg et moralsk menneske altså.

     Ved fødselen skjer det at barnet ikke er en en del av morens kropp lengre. Det klarer å puste selv, spise selv (med hjelp så klart, men er ikke avhengig av moren for å få i seg mat).

     Jeg har tygd enda en gang til og står fremdeles for min mening om at selvbestemt abort er korrekt.

  • Synnøve

   So du meiner kvinner skal tvingast til å stilla kroppen sin til disposisjon for fosteret? Det er det eit forbod mot abort går ut på, nemleg.

   Eg trur det hadde kome sterke reaksjonar frå t.d. KrF dersom nokon ville gjera organdonasjon obligatorisk, av di dette strir mot oppfatningar dei fleste har om råderett over eigen kropp. Og når det gjeld organdonasjon, er kroppen det gjeld ofte død – kvifor er det meir ok å tvinga ei levande kvinne til å gå gjennom ein graviditet ho ikkje ynskjer?

   • http://twitter.com/PSSBOE Per Sigmund S. Bøe

    1. Organdonasjon? Mister kvinner vitale organer når de får barn?
    2. Jeg tror neppe at et forbud mot abort ville hjulpet særlig; menneskets hang til å rydde av veien de som står i ens vei stikker nemlig langt, langt dypere enn hva et lovforbud kan få bukt med. Kvinner, og ikke minst MENN (for det trengs to for å bli gravid …), trenger nye hjerter. Hvem andre enn kristne evner å se hva abort faktisk er?

 • Anonymous

  Kvinnefiendtlig KrF? Fordi KrFs modige ungdomsrepresentant går aktivt ut mot overlagte drap av barn i mors liv?

  Det er typisk SV og sosialister in general – alt ofres på alteret for kvinnens rettigheter. Man forguder kvinnen i så stor grad at et overlagt drap av barn i mors liv.. nei det er da ingenting.

  Hvem er den svakeste part?
  Et incestoffer eller et barn som utsettes for overlagt drap av sin mor – uansett om mora er et offer for det ene eller andre?

  • Anonymous

   Å være mot selvbestemt abort er å redusere kvinners bestemmelsesrett over egen kropp og følgelig en fiendtlig holdning overfor kvinner.

   Overlagt drap kan bare begås mot mennesker. Et foster er ikke et menneske. Abort er ikke drap.

   • Anonymous

    Dette er barnemordernes konsekvente strategi.. nemlig å umenneskeliggjøre sine ofre.

    • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

     Mens din strategi er å kalle dine meningsmotstandere for “mordere”.

     • Anonymous

      Spader kalles for spader. Og forøvrig benytter jeg ikke anførselstegn rundt begrepet mordere.

      Legger uansett merke til at du ikke svarer på spørsmålene som stilles – i god arrogant drapsvillig sosialistisk stil.

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Kjenner deg igjen fra tidligere kommentarer du har lagt inn. Du klarer ikke debattere uten å sjikanere folk. Da er det ikke noe vits i dessverre.

     • Anonymous

      Dette er typisk PK-innfallsvinkel.
      Man skal kun diskutere på egene premisser. Argumentativ innavl efterstrebes.

      At undertegnede betrakter det å avslutte et barns liv, som overlagt drap, får du bare finne deg i. At du oppfatter det som sjikane, er underordnet. Ideelt burde det vært fengselsstraff for slike ugjerninger.

      Spørsmålene jeg har stilt deg, er umulig å misforstå.

      Forventer sannelig svar – eller er du bare politiker for dem som klør deg bak øret?

     • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

      Premisset jeg stiller er minimum av respekt. Hvis jeg ikke tar feil er du han fyren som i en annen tråd her kaller meg og andre kvinner for “nek”, “ynkelige” og at kvinner er “det kjønnet som må underordne seg”. Nå kaller du også kvinner som tar abort for mordere.

      Hva jeg mener om selvbestemt abort kan du lese av innlegget. Hvis du er klar for å diskutere mer, må du legge om tonen.

     • Anonymous

      Spørsmålene står der – ubesvart.

      Stilt til en kvinnelig “politiker” som ikke vil svare.
      Det sier alt.

      Respekt får du ikke før du evt. har fortjent det. Min respekt har du følgelig ikke.

    • Anonymous

     Abortmotstanderne ofte brukte strategi er å menneskeliggjøre et foster. De projiserer menneskelige egenskaper over på noe som er et potensielt menneske. Det er en slags kamp mellom følelser og fornuft. Følelsene sier at dette er et menneske, men en objektiv analyse av fakta forteller oss at det ikke er et menneske.

     Et foster er ikke selvstendig og kan ikke spise eller puste.

     Et foster lever inni et menneske og er en del av dette mennesket, det kan følgelige ikke ha individuelle rettigheter som innebærer retten til å være fri fra mord.

     • Anonymous

      “Følelsene sier at dette er et menneske, men en objektiv analyse av fakta forteller oss at det ikke er et menneske.”

      Følelser og fornuft bekrefter hverandre i at dette er et menneske.
      Forskjellen på fosterdrapsforkjemperne og undertegnede, er at fosterdrapsforkjemperne finner det uproblematisk å drepe den/dem som ingen stemme har.
      Fosterdrapsforkjempere fortjener ikke respekt på noe nivå av skalaen. Derimot er fengselsstraff passende.
      Det fosterdrapsforkjemperne har utrettet, gjør at Breiviks sommerlige handlinger, blekner i forhold.

     • Anonymous

      Jeg vil gjerne se en argumentasjonsrekke hvor du via fornuft kommer frem til at et foster er et menneske og har rettigheter som trumfer kvinnens rett til å velge å ikke å få barn.

      Resten av det du skriver i innlegget ditt er usmakelig, men jeg er for total ytringsfrihet og du kan jo mene det du sier her. Jeg krever dog at du kommer med litt mer argumentasjon enn slike følelsesladde utblåsninger.

     • Anonymous

      Ditt problem er at du tror du klarer å definere når en skygge starter og når den slutter.
      Det er umulig.
      Når skal man da ha en abortgrense?
      18 uker?
      17 uker og 4 dager?
      11 uker og 5 dager?
      12 uker, men ikker 12 uker og 1 dag?
      Alle grenser som settes, er kunstige, fordi selv ikke fosterdrapstilhengerne tør å ta skrittet fullt ut – nemlig å drepe barnet helt frem til det er fødselsklart.

      Barnet er den svakeste part – uansett hva kvinnen er blitt utsatt for.

  • http://twitter.com/PSSBOE Per Sigmund S. Bøe

   Som om jeg skulle sagt det selv!

 • Christina Eriksen

  Mange mannfolk som uttaler seg her. Dere vil aldri oppleve å bli voldatt og ufrivillig gravide, så om dere har så mye dere skulle sagt som dere kanskje tror, kan diskuteres. Dersom jeg blir voldtatt og gravid etter dette, skal jeg love dere at aborten blir utført fortere enn dere rekker å si “abort”!

  Jeg kunne ikke vært i stand til å elske et barn som ble til ved en voldtekt!

  • Anonymous

   jo dessverre. Mannfolk kan også bli voldtatt.

   • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

    Menn kan bli voldtatt, men de blir sjelden gravide.

    • Anonymous

     tenkte jeg skulle presisere det jeg også, men kanskje de fleste vet det? takk uansett.

 • Synnøve

  Eg er samd med deg, men synest nok at argument B) ikkje er so relevant i denne samanhengen. Sjølv om eit abortforbod hadde fungert på den måten abortmotstandarane ynskjer seg, ville det likevel ikkje vore grunn god nok til å ta frå kvinner råderetten over eigen kropp.

  • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

   Det har du helt rett i.

 • Martin

  Gina Barstad: Hvis du kaller abort-motstandere for kvinnefiendtlige, er i hvert fall folk som er for abort barne-fiendtlige. Ca 615 000 barn har blitt drept siden abortloven i 1970 (hvis man regner med 15000 aborter i året), altså mer enn hele Oslo Kommune. Hvorfor er det ikke drap? Det er jo et levende liv som blir endt! F. eks. blir de som blir dømt til døden fortsatt drept, man kan jo ikke kalle det et inngrep?

  • Helenecat

   Okey, her spesifiserer du liv, og ikke menneskeliv. Sett slik burde også all slakt av dyr være drap. En ku som blir drept for at du skal få den gode biffen din er jo også et levende liv som blir endt. Og tro det eller ei, men den kua er mye mer mennskelig enn et foster i den forstand at kua kan tenke, føle, spise osv.

   Og hvorfor er det så utrolig fælt at mange aborter er blitt gjennomført? Joda, prevensjon er bedre, men det er uansett mye bedre med abort enn at vår allerede overbefolkede planet skal få enda flere å slite med… Det er nok av mennesker, og å oppmuntre til å skape flere, spesielt når det finnes mange hjemløse barn, blir vår egen undergang.

 • Anonymous

  Denne YouTube-videoen viser en nyfødt kenguru:
  http://www.youtube.com/watch?v=2lCKc8tURtc
  Ved fødselen befinner den seg på Carnegie-stadium 19. Se tabell 1 i denne artikkelen:
  http://escholarship.org/uc/item/8fg7v11p
  Et menneskeembryo befinner seg på samme Carnegie-stadium 7 uker etter befruktningen:
  http://embryology.med.unsw.edu.au/wwwhuman/Stages/CStages.htm

 • http://twitter.com/PSSBOE Per Sigmund S. Bøe

  Norge mangler visst ingeniører, lærere, førskolelærere og sykepleiere. Kanskje trenger vi cirka 15 000 hvert år. “15 000 hvert år” – hvor, hvor, hvor har jeg hørt AKKURAT det tallet før? #Abort-tall