• Lars Monsen

  Er ikke vikarbyrådirektivet med på å sikre vikarer gode vilkår også for vikarer? Hvordan er dette upopulært på venstresiden?

  • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

   Det er sant at vikarbyrådirektivet inneholder noen tiltak som er gode for vikarer. De er vi i SV for, men de kan vi innføre uten å godta en pakke som vil svekke faste ansettelser i norsk arbeidsliv. NHO har i sitt høringsbrev sagt at de vil prøve arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser i EFTA-domstolen. Les forøvrig mer om hvorfor SV og fagbevegelsen er mot her: http://sv.no/Forside/Politikken/Argumentasjonsbasen/Vikarbyradirektivet

 • http://www.facebook.com/annlaug Annlaug Røine

  Håper så inderlig dette ikke blir noe av, snakk om å ødelegge fremtiden til dem uten fast jobb!

  • Preb

   Ja uff, tenk å faktisk gi dem rettigheter!

   • http://ginabarstad.no/ Gina Barstad

    Ingen er mot å gi vikarer rettigheter. Det vi er mot er å svekke arbeidsmiljølovens bestemmelser. Da risikerer de fleste av oss å bli vikarer på full tid.