Ja til faste ansettelser

| 0 comments

En fast ansettelse er grunnlaget for økonomisk trygghet, for at banken skal gi folk lån og for at bedriftene skal ha stabil og god arbeidskraft. De faste ansettelsene er også avgjørende for å gi trygghet i jobben, og trygghet til å organisere seg.

SV jobber for et arbeidsliv der folk skal ha fast arbeid. Vikarbyrådirektivet har det motsatte formål. 18. januar arrangerer fagbevegelsen politisk streik for å vise den veldig alvorlige situasjonen en innføring av dette EU-direktivet kan føre til.

I dag er det utsatte bransjer som bygg, anlegg og hotell og restaurant som ser ut til å ha flest usikre ansettelser med bemanningsbyråer, men vi ser at byråene satser på å leie ut til skoler og til helsevesenet. Hundretusener av mennesker risikerer å få jobben sin satt under press. Med færre faste ansettelser og mer vikar- og bemanningsbruk vil stadig flere oppleve det samme som folk som er ansatt i byråer gjør: bare 16 prosent av dagens vikarbyråansatte har lønn mellom oppdragene.

SV ønsker minst mulig bruk av bemanningsbyråer og midlertidige arbeidsforhold. Med vikarbyrådirektivet kommer også en usikkerhet rundt om arbeidsmiljøloven må endres. I arbeidsmiljøloven vår ligger det en klar begrensning på bruken av byråer, loven fungerer som en sikring av faste ansettelser. Advokatforeningen mener begrensningen mot bruk av byråer i arbeidsmiljøloven ikke kan opprettholdes og NHO mener bestemmelsen må bort. Et slikt varsel fra NHO betyr at vi kommer til å få en rettssak om bestemmelsen, og da er det opp til EU-domstolene å bestemme.

SV og regjeringspartnerne har kommet til enighet om en rekke tiltak som skal sikre ansatte i vikarbyråer bedre. Dersom disse tiltakene innføres vil de som leier inn folk bli tydeligere ansvarlig for lønnsvilkår, som sikrer tillitsvalgte innsyn og gjør flere andre klare reguleringer av bransjen. Det er innstramninger og sterkere kontroll med at driften er lovlig som skal til, ikke å gjøre usikre arbeidsavtaler normale.

Vikarbyrådirektivet kan utfordre det mest grunnleggende i arbeidslivet vårt. Ingen kan garantere for at arbeidsmiljøloven ikke må endres og for at det fortsatt vil være lov å begrense vikarbruk i avtaler mellom partene i arbeidslivet. Noen vil ta sjansen på at det kommer til å gå bra. Men dersom de tar feil, og dersom arbeidsmiljøloven må endres, da er det ingen vei tilbake. Da er det mange som går en usikker arbeidshverdag i møte. Dette kan vi ikke stå og se på at skjer, vi må sikre folk lønn, stabilitet og trygghet. SV er mot innføring av vikarbyrådirektivet.

Dette innlegget var på trykk i Bergensavisen 5.februar 2012.