Opp som en løve

| 0 comments

Spekter har gått løs på ansattes organisasjoner, streikeretten og ansattes moral. I følge Spekters direktører har fagbevegelsen en ”klam hånd” over arbeidslivet. Ikke nok med det: folk er visst late, de prioriterer kaffe med melk og treningsstudio heller enn å jobbe.

Etter at jeg i forrige uke påpekte at arbeidsgiverforeningen Spekter driver høyre-politikk har organisasjonen forsøkt å klare opp ”faktafeil” i gårsdagens Klassekampen. Spekters direktører må gjerne gjenta at de ikke har sagt det ene eller det andre. Oppslagene taler sitt klare språk. Opp som en løve og ned som en skinnfell. Hva denne gymnastikken skal være godt for vet vel bare organisasjonen selv.

Spekter er ikke statens arbeidsgiverorganisasjon, fremholder Spekter. Det er interessant selvforståelse all den tid helt sentrale deler av våre foretak og velferdsprodusenter er organisert gjennom Spekter. Det er nettopp dette som gjør Spekter til statens arbeidsgiverorganisasjon.

La oss ta sykehusene som eksempel: I det øyeblikk flere titalls helseforetak fjernes fra Spekters medlemsmasse vil organisasjonen stå ribbet igjen. Bare Oslo universitetssykehus utgjør en omfattende andel av organisasjonens medlemsmasse og budsjett. Dersom Spekter tror det er sånn at staten ikke eier organisasjonen anbefaler jeg en kikk i medlemsregisteret.

Stortingets helse- og omsorgskomité ble enig om følgende i innstillingen til Nasjonal helse- og omsorgsplan: ”Komiteen viser videre til de regionale helseforetakenes arbeidsgiveransvar i  spesialisthelsetjenesten og forutsetter at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre at regjeringens arbeidsgiverpolitikk,  nasjonalt lovverk og tariffavtaler følges.”

Det er ikke Spekters oppgave å sørge for at dette innfris, men sykehusene må sørge for at Spekter følger politikken til sin største eier. Om ikke må sykehusene organisere seg på en annen måte. Dette handler om noe så alvorlig som rekruttering av mennesker som er avgjørende for helse og velferd i Norge. Derfor tar jeg nå initiativ til at SV iverksetter arbeidet med alternative organiseringsmåter. Vi har ikke råd til å la være.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 8.februar 2012.