• Andreas

    Nei, vi går mot mørke(blå) tider, mistenker jeg.
    Til forskjell fra den lyseblå som Ap står for.