Stemmerettskvinnene er verdt å feire!

| 0 comments

Det er pinlig at Bergen kommune ikke markerte 100 årsjubileet for kvinnelig stemmerett tirsdag denne uken. SV har hatt flere forslag til feiring, for eksempel fyrverkeri, skolearrangementer og gatenavn

Det er like viktig for demokratiet som grunnlovsjubileet til neste år.  Det er først i 1913 at vi kan snakke om at Norge blir et demokrati. At vi har rett til å stemme og delta i valg av hvem som skal styre landet er noe vi ofte regner som selvsagt. Det er lett å glemme at kvinner og menn har betalt i blod, svette og tårer for at vi skal få delta i demokratiet.

Kvinnenes inntog i politikken endret også synet vårt på hva politikk er. Saker som av mannspolitikken var regnet som private ble reist som politiske krav og løftet inn i Stortinget og samfunnsdebatten. ”Husbråk” ble til vold i nære relasjoner og krav om krisesentre. Å ”havne i ulykken” ble til krav om selvbestemt abort.

I motsetning til kommunen har de tunge samfunnsaktørene sett dybden og rekkevidden av dette jubileet. I Bergen markerer DNS og Universitetet i Bergen med solide programmer. Bergens Tidende markerte dagen med en egen kvinneutgave av avisen.

SV har sendt flere henvendelser til byrådet med forslag om mulige arrangementer – alt fra konferanse til fyrverkeri, skolearrangementer og nye gatenavn. Det eneste vi har fått svar på er forslaget om å kalle opp gater etter stemmerettspionerene Fernanda Nissen, Fredrikke Marie Qvam og Gina Krog. (Camilla Colletts gate eksisterer allerede på Kronstad.)

Men det er langt fra nok. Det er pinlig at Bergen kommune ikke hadde egne arrangement 11. juni. Et byråd preget av så mange sterke kvinner, burde kjenne sin historie bedre.

Ordfører Drevland (H) sier til BT (10.06) at hun ikke synes kommunen skal markere fordi hun heller vil fokusere på fremtiden. Hvis man ikke vet hvor man har vært, vet man heller ikke hvor man skal. Stemmerettsjubileet er en gyllen anledning til å stoppe opp og se både fremover og bakover. Se hva som står igjen, og hva vi skal kjempe for videre for å sikre kvinnefrigjøring.

Jeg holder appell på LOs markering, 11. juni 2013.

Jeg holder appell på LOs markering, 11. juni 2013. Foto: Marianne Sæhle

Teksten var på trykk i Bergensavisen 16. juni 2013.