Høyre kommer til å drepe lærelysten

| 0 comments

Høyre går til valg på å innføre karakterer i barneskolen. Det er et veldig dårlig forslag.Skolebyråd i Oslo Torger Ødegaard hevder elevene blir mer motiverte og flinkere av karakterer. Forskningen sier derimot det motsatte.

Karakterer allerede i barneskolen gjør at elevene blir mer opptatt av hva de presterer, heller enn hva de lærere. I barneskolen er det grunnleggende ferdigheter som er på timeplanen: Elevene skal lære seg å regne, å skrive og å lese. Det er derfor helt meningsløst å gi karakterer i barneskolen. Hva betyr det om man har 3 eller 4 i lesing? Er eleven god på mengde, hastighet eller forståelse? Vi vet at barn lærer mer av konkrete tilbakemeldinger enn karakterer.

Vi må stole på at lærerne faktisk kan jobben sin. De vet hvilke elever som er ”svake” og hvilke som er ”sterke”. Enda bedre; de vet hva den enkelte elev mestrer og hva som må jobbes med. Mange lærere gjør en veldig god jobb for å hjelpe elevene sine. Karakterer gir ikke læreren mer informasjon om hvordan eleven presterer. Det eneste karakteren bidrar med er å gi svake elever et taperstempel. Barn som tidlig blir stemplet som tapere gjør det dårligere og dårligere på skolen fordi de ikke føler seg hjemme der.

På Søreide skole i Bergen ble elevene delt inn i grupper etter nivå. Flere foreldre fortalte om søvnløse barn som gruet seg til å gå på skolen.

Å innføre karakterer i barneskolen vil drepe lærelysten for mange av de barna som trenger litt ekstra hjelp i starten. Vi kan ikke la barn ligge opp om natten og grue seg til å gå på skolen, bare for å tilfredsstille karakteriveren i Høyre.

 

Innlegget var på trykk i Bergensavisen, 30.juli 2013.