30 July, 2013
by gina
0 comments

Høyre kommer til å drepe lærelysten

Høyre går til valg på å innføre karakterer i barneskolen. Det er et veldig dårlig forslag.Skolebyråd i Oslo Torger Ødegaard hevder elevene blir mer motiverte og flinkere av karakterer. Forskningen sier derimot det motsatte. Karakterer allerede i barneskolen gjør at … Continue reading